16. Alternatiflerin etkileri

Alternatifler daha önce tanımlanan senaryoya bağlıdır:

  1. %3,5 oranındaki nüfus artış hızı
  2. kalay fiyatlarında %1,0'lik artış
Ek olarak, zaman sınırının 2020 olarak alınması kabul edilmiştir.

Sabit-durum (yatırım yok; özerk gelişim)
 
Kriterler Değerler
Toplam gelir 459 MYpb
Kişi başına gelir 432 Ypb
İş sayısı 227000
İstihdam oranı %53,4
E-koli bakterisi 1486
Ağır metaller 1120
Fosfatlar 1330
Yeşil orman (Mangrove) alanı 17760

bar_rnbw.gif (2424 bytes)

1 ve 2 numaralı alternatifler; iyi bir istihdam oranı, tarım, balıkçılık ve gelir oluşumuna yönelik amaçları temel kabul eder.

Alternatif 1: Turizm ve madencilik
 
Sektör Yatırım (MYpb)
Madencilik 67
Turizm 50
Balıkçılık 150
Tarım 150
Kültür-balıkçılığı 201
Atıksu arıtımı 150
Posa arıtımı 32
Kriterler Değerler
Toplam gelir 579 MYpb
Kişi başına gelir 545 Ypb
İş sayısı 410000
İstihdam oranı %96,6
E-koli bakterisi 0
Ağır metaller 0
Fosfatlar 5335
Yeşil orman (Mangrove) alanı 22367

Alternatif 2: Balıkçılık, tarım ve kültür-balıkçılığı
 
Sektör Yatırım (MYpb)
Madencilik 0
Turizm 0
Balıkçılık 175
Tarım 254
Kültür-balıkçılığı 208
Atıksu arıtımı 158
Posa arıtımı 5
Kriterler Değerler
Toplam gelir 561 MYpb
Kişi başına gelir 528 Ypb
İş sayısı 428000
İstihdam oranı %100,8
E-koli bakterisi 0
Ağır metaller 0
Fosfatlar 6788
Yeşil orman (Mangrove) alanı 22620

bar_rnbw.gif (2424 bytes)

3 ve 4 numaralı alternatifler; gelir artışını, endüstriyel gelişimi ve uzun/kısa vadeli kalıcı istihdam oranına yönelik amaçları temel kabul eder.

Alternatif 3: Kısa vade (2010)
 
Sektör Yatırım (MYpb)
Madencilik 450
Turizm 0
Balıkçılık 0
Tarım 0
Kültür-balıkçılığı 115
Atıksu arıtımı 25
Posa arıtımı 210
Kriterler Değerler
Toplam gelir 556 MYpb
Kişi başına gelir 652 Ypb
İş sayısı 325000
İstihdam oranı %95,3
E-koli bakterisi 1056
Ağır metaller 0
Fosfatlar 2330
Yeşil orman (Mangrove) alanı 20590

Alternatif 4: Uzun vade (2040)
 
Sektör Yatırım (MUlc)
Madencilik 450
Turizm 0
Balıkçılık 0
Tarım 0
Kültür-balıkçılığı 115
Atıksu arıtımı 25
Posa arıtımı 210
Kriterler Değerler
Toplam gelir 900 MYpb
Kişi başına gelir 607 Ypb
İş sayısı 467000
İstihdam oranı %78,7
E-koli bakterisi 1446
Ağır metaller 2320
Fosfatlar 2780
Yeşil orman (Mangrove) alanı 9773


[ Sorular Aşaması 4 ]17. Fayda/Maliyet Oranı (F/M)

Fayda/Maliyet oranı; sadece parasal terimlerle tanımlanan bilgileri kullanır (milyon Ypb). Böylece yargı parametreleri içindekilerden sadece "toplam gelir" bilgisi kullanılabilecektir. Diğerleri ise (iş, istihdam, kirlilik,..) ihmal edilecektir. F/M oranına bağlı olarak alınan bir karar, sadece "toplam gelir" ile ilgilenen bir karar-verici için uygun olabilir. Bu şekildeki bir karar-vericinin var olmayacağı da düşünülebilir.

 


[ Sorular Aşaması 4] [ Sorular Aşaması 5]