'Pesisir Tropicana'daki Gelişme Seçenekleri

Gelecekteki gelişmeler, çeşitli seçenekleri izleyebilir. Kentsel genişleme'ye büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu genişleme ya mevcut kentsel alanda ya da haritada gösterildiği gibi plaj boyunca yeni bir yerleşim bölgesinde gerçekleşebilir. Diğer bir seçenek ise, Kali Migraine boyunca mevcut kalay madenlerinden yeni inşaa edilecek bir liman ile kalay cevherinin (cassiterite) ihraç edilmesi'dir. Halihazırda bu cevher, Portharbor'daki küçük ticari limandan ihraç edilmektedir. Bölgesel ekonomiyi canlandırmak ve döviz girdilerini artırmak için, turizm üçüncü bir seçenek olabilir. Kültür-balıkçılığının geliştirilmesi yoluyla, yerel istihdam ve gıda üretimi ıslah edilebilir. Teluk körfezindeki arazi ıslahı yoluyla meydana gelecek olan tarımsal gelişim , çift ürün alınması gibi başka bir seçenek olabilir. Ancak bunun için, sulama sisteminin iyileştirilmesi ve Rio Pusing'teki baraj sularının yoğun olarak sulamada kullanılması gerekmektedir. Son olarak, Cape Rock'un doğusunda ulusal deniz koruma bölgesi 'nin oluşturulması düşünülebilir. Böyle bir koruma bölgesi oluşturmanın amacı; mercan kayalıklarını artan ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilerinden (endüstriyel, zirai, kültür-balıkçılığı, kentsel gelişim ve yoğun turizm) korumaktır.


Kentsel alan: Yerleşimin gelişmesi

Yeni yerleşim alanları için dikkate değer bir ilgi görülmektedir. Böyle bir gelişme için yatırım maliyetleri (yerleşik nüfus olarak) 1000 kişi için 9,2 milyon Ypb olacaktır.  


Yeni bir limandan kalay cevheri (cassiterite) yükleme olanağı

Cassiterite miktarının yılda 2 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Ancak bu durumda, Portharbor'daki mevcut liman ve yükleme olanakları çok sınırlı kalacaktır. Bu yüzden, mevcut limanın doğusunda yeni bir limanın yapılması öngörülmekte olup, burada cassiterite işlemleri ve harici pazarlama işlemleri yapılacaktır. Nispeten küçük olan bu limanın bir tek yükleme bölümü olacaktır. Cassiterite, mavnalarla bu limana taşınacağı için, Kali Migraine'nin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu limanı öncelikle uluslararası gemiler kullanacağından; liman ve ilgili ticari bölümlerinden önemli bir döviz girdisi sağlanması beklenmektedir. Yeni liman ve artan gemi sayısı, sulardaki kirliliğin artmasına sebep olacaktır. Cassiterite nakliye limanının geliştirilmesi için en az 100 milyon Ypb'ne ihtiyaç olacaktır. Daha küçük çaplı yatırımlar ise yararlı görülmemektedir. 'Cassiterite Çıkarma Şirketi', ayrıca bir 'cevher işleme fabrikası' kurmayı planlamaktadır. Bu fabrika için 150-300 milyon Ypb yatırım gerekmekte olup, maliyetin tamamı Şirketin yatırım planı bütçesinden karşılanacaktır. Bu durum Rio Pusing barajından devamlı olarak elektrik verilmesi halinde mümkün olacaktır.


Turizm: oteller 

Portharbor'daki mevcut otel kapasitesi, potansiyel bir turist pazarı için uygun olmadığından; turizm sektöründe belirgin bir gelişme için herhangi bir öngörü bulunmamaktadır. Kentsel alanın dışında yeni turistik tesislerin yapılması mümkündür. Muhtemel turistik alan konumları ise; Sandy Point, Portharbor ile Cape Rock arasındaki geniş kum plajları ve Hillyvilly'nin tam kuzeyindeki alanlardır. Önerilen turistik gelişme yoluyla, pek çok yabancı turistin çekileceği ve döviz girdisinin olması beklenmektedir. 

orlando.gif (42404 bytes)

Kültür-balıkçılığı

Geleneksel balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için herhangi bir fırsat bulunmamaktadır. Ayni zamanda, yerel ihtiyacın da az miktarda büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. Yeni başlatılan kültür-balıkçılığı faaliyetleri, umut verici sonuçlar sunmaktadır ve potansiyel olarak kullanılandan çok daha fazladır. Tahmini yatırım maliyetleri 40 milyon Ypb/km2'dir. Kültür-balıkçılığından gelen potansiyel üretim seviyesi; 1,2 kg/m2 olup, buna karşılık gelen ekonomik değer, 15000 Ypb/ton'dur. Kültür-balıkçılığı yapılan havuzlardan çıkan ürünler, daha ileri işlem için ihraç edilmesi yanında, yerel tüketim için de değerlendirilecektir. Kültür-balıkçılığı, bir çeşit endüstriyel gelişme olarak kabul edildiğinden, yatırımlar için oldukça yüksek geri getirisi vardır, ancak ortaya çıkan iş imkanı sınırlı olacaktır.  

aerator.gif (39426 bytes)

Tarım

Teluk Körfezi ve çevresindeki alanlarda düşük tarımsal üretim vardır. Ancak, bazı yatırımlar yapıldığı takdirde, Körfezdeki tarımsal üretim ciddi ölçüde artabilir. Yeni bir baraj, yılda çift mahsul alınması seçeneğini sunmaktadır ancak bunun için, sulama sisteminin iyileştirilmesi gerekmektedir. Eğer alan-seddeleme (polder) yapılmayacaksa; Kali Migraine'nin batısındaki mevcut tarım arazileri yoğun sulama yoluyla ıslah edilebilir. Bunun maliyeti yaklaşık 60 milyon Ypb olacaktır. Doğal olarak; bunun gerçekleşebilmesi için, pirinç üretiminin gerektirdiği zamanda yeterli sulama suyunun mevcut olması gerekir. Bu; Rio Pusing rezervuarında Nisan-Haziran döneminde sulama suyunun depolanması ve temel olarak Mart sonu/Nisan başı ve Ekim aylarında kullanılmasının zorunlu olması demektir.

Gereken yatırımlar; gelir açısından nispeten düşük getiri sağlayacaktır ancak, kırsal alanda pek çok iş imkanı ortaya çıkabilecektir.


Ulusal deniz koruma alanı

Bölgedeki mercan kayalıklarını ve diğer deniz yaşamını korumak; yerli ve yabancı turistler için bir cazibe oluşturmak amacıyla, Teluk Körfezi dışında ve Cape Rock'un doğusundaki bir bölgenin, "ulusal deniz koruma alanı" statüsü alması önerilmektedir. Böyle bir koruma alanının kurulması, bölgede en duyarlı 'su kalite standartları'nı gerektirmektedir.