Bölgenin Genel Tanıtımı

Pesisir Tropicana, tropik bir bölgede yer almaktadır. Bölgenin nüfusu 600000 kişi ve kapladığı alan da 3200 km2'dır. Bölge 2 alan parçasına ayrılabilir:

Bölge; hidro-santral güçlerinin geliştirilmesi, kereste üretimi, madencilik, turizmin gelişmesi, kültür balıkçılığı ve tarımın yoğunlaştırılması olanaklarını sunmaktadır. Halihazırda, kalay madenciliği ve küçük çaplı kereste üretimi dışında, bu olanaklar tüketilmiş durumda değildir.

Karasal alanda iyi ulaşım imkanlarının noksan oluşu, sınırlayıcı bir faktördür. Yağışlı mevsimde, yolların bir çoğunda sel baskınları olmakta veya tamamen geçilmez bir durum arz etmektedir. Tekne ulaşımı yerel olarak önemlidir, ancak nehrin kıvrımlı olması yanında, hızlı ve türbülanslı akımın oluşu nedenleriyle; toprak yamaçlarla su ulaşımı sadece delta bölgesinde ve nehrin aşağı kollarında mümkün olabilmektedir.

Bölgenin çoğunluğundaki geleneksel arazi kullanımı, küçük çapta ziraat ile balıkçılıktır. Turizmin önemli olmaya başlaması ile birlikte, özel koruma alanlarının kurulması yoluyla ekonomik kazançlar elde edilebilir. Özellikle kıyı alanı plajları, mercan kayalıkları ve adaları ile gelişme fırsatları sunmaktadır. Bölgede, ülkenin başka yerlerinde mevcut olmayan veya oldukça az bulunan bazı bitki ve hayvan türleri de bulunmaktadır. Ayrıca, kıyı ve iç kısımlardaki sulak alanlar, göç eden kuşlar için çok önemlidir.

Kıyı bölgesindeki gelişme; günümüze kadar Rhizophora ormanının (daima yeşil kalan ağaçlardan oluşan ormanın) kereste ve yakacak odun üretimi için kullanılmasını kapsamaktadır. Yerel olarak karides üretimi başlamış olup, hızla yayılmaktadır.

Sulamanın geliştirilmesi; hem ihraç edilecek ürünler, hem de besin üretimi için daha fazla tarımsal alan ihtiyacını kısmen çözecektir. Ulusal ölçekte, enerji ihtiyacı artmakta ve bölgenin hidro-santral gücü potansiyeli büyük bir ilgi çekmektedir. Bu durum, bölgedeki mineral kaynakların tüketilmesi açısından da bir kilit faktör olabilmektedir. Mevcut ormanlar, kereste ve kağıt üretimi için tüketilebilecektir. Bölgenin topografyası, iklimi ve toprak yapısı nedeniyle; erozyon riski dikkate değer bir düzeyde kalmaktadır.

Kurak mevsimlerde yeraltısuları, içmesuyu olarak kullanılır.

Harbor limanı, sanayi olanakları ve gelişmiş hizmet sektörü ile büyük bir kentsel komplekstir. Kıyı sularında geleneksel olarak balıkçılık yapılmaktadır. İç kesimlerde ise tarım ve madenciliği kapsayan çeşitli birincil üretim yer almaktadır. Ücret seviyeleri, mevcut kirliliğin kontrolü ve üretim teknolojileri; tropik bölgedeki pek çok ülke ile kıyaslanabilmektedir.

Halihazırda Rio Pusing üzerinde bir baraj inşaatı sürdürülmektedir. Bu baraj, bölgeye enerji ve su sağlayacaktır.