Sınır Koşulları

Uygulamalardaki çalışmalar; verilen sınır koşullarının, oluşturulacak alternatif sayısını büyük oranda sınırladığını göstermiştir. Çeşitli sınıflardan sınır koşulları tanımlanabilir. Bunlardan bazıları ise aşağıda verilmiştir:
  1. önceden tanımlanan hedefler: Olası alternatifler, önceden uygulanan politikalar veya projeler ya da tanımlanan zaman sınırları ile anlaşmazlık içinde bulunabilir. Politikada çok önemli bir değişime yol açacak alternatifler, önceki politikanın/önlemlerin sonuçlarında azalmaya veya kabul edilemeyen maliyetlere yol açabilir;
  2. daha yüksek hükümet birimlerinin politikaları: Bu, özellikle daha alt idari birimlerin politika belirleme serbestisindeki sınırları ifade eder (belediyeler, su işletmeleri, vilayetler);
  3. aynı seviyedeki organizasyonlar: Bu grup, farklı belediyeler veya farklı ülkeler arasındaki girişimleri içerir. Bölümler (departmanlar) dahilinde güçlükle elde edilen uzlaşmalar, daha dar olan sınır koşullarına yol açabilir;
  4. politik ve sosyo-ekonomik çevreler: Beklenen politik fizibilite, önemli bir sınır koşulu oluşturabilir. Bir politikacı tekrar seçilmek istediğinde, seçmenlerden oy alabileceği kararları uygulamayı arzu edebilir;
  5. mümkün olan araçlar: Bu, en genel sınır koşulları grubunu oluşturur. Sadece finans değil; uzman personelin, doğal kaynakların, bilgi ve yeteneğin var olması gibi konuları içerir.
Buradaki 2;3 ve 4 numaralı sınır koşulları, çalışmayı yürüten organizasyon dışından oluşturulur.

Sınır koşullarının (dış baskılarla veya çalışma-başlatıcısı tarafından) değişebileceği kabul edilmelidir. Bu nedenle, tanımlanan sınır koşulları; çok dar bir üslup ile ele alınmamalıdır. Çalışmayı başlatan ile iyi bir iletişim kurulması özellikle tavsiye edilir.