Politika Analizi Modülü

 

Giriş - Politika Analizine Giriş

1953 yılının Şubat ayında, Kuzeybatıdan gelen bir fırtına, Kuzey Denizi'nden süratle ilerleyerek astronomik bir deniz kabarmasıyla da birleşerek, Hollanda'nın Güneybatısında bir felakete yol açmıştır. Hollanda'nın Rhine-Meuse-Schelde bölgesinin büyük bir bölümü, 130000 hektarlık bir alanda sel baskınına maruz kalmış, 1835 kişi ölmüş ve 300000 kişi bölgeden zorunlu olarak uzaklaştırılmıştır.

Bu afet, Hollanda'da "Deltaplan" ( DELTA62 ), oluşumuna yol açmıştır. Bu plan, kıyı ve nehir seddelerinin güçlendirilmesini ve Haliç'i kapatabilecek barajların inşaatını kapsamaktadır. 1970'lerin ortasında Oosterschelde'deki baraj dışında korumaya yönelik inşaatlar neredeyse tamamlanmıştı. İlk olarak, bu Haliç'in kapatılmasına karar verildiyse de; halkın bölgedeki nadir ekolojiye ve istiridye-midye sanayicisine zarar gelebileceğini anlaması ile birlikte, bu karara muhalefet artmıştır. Bu halde ise alternatiflerin aranması gerekmişti. Ancak, pek çok ilgili grupların ve ilgililerin olaya karışmasından dolayı, çeşitli alternatifler arasından bir seçim yapmak oldukça karmaşık bir hal almıştır. Sonuçta Hollanda Hükümeti problem için alternatif çözümleri analiz etmek amacıyla, Oosterschelde Politika Analizi'ni başlatmıştır. (GOEL77).

Bu örnek, Politika Analizinin ne zaman kullanıldığını göstermektedir.
Tanımı ise; kamu sektöründe belirsiz
koşullar altında karar vericilere tercih edilen bir hareket şeklinin seçiminde yardımcı olmak için karmaşık politik alternatiflerin sistematik bir incelemesidir.

Politika Analizi sosyal konuların söz konusu olduğu, birçok çatışmalı ilgili grupların bulunduğu ve karsılaştırılamayan değerlerin karsılaştırılması gerektiği durumlarda avantaj sağlamaktadır.

Politika Analizi aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır:

  • problem analizi
  • kriterlerin oluşturulması
  • alternatiflerin belirlenmesi
  • alternatiflerin değerlendirilmesi
  • alternatiflerin sıralandırılması

Bu aşamalar; doğrusal veya orta merkezli bir yaklaşım izleyerek gerçekleştirilebilir. Doğrusal yaklaşımda; bu aşamalar sırası ile yapılır. Orta merkezli yaklaşımda ise; çalışmanın tüm aktiviteleri paralel olarak gerçekleştirilir. Bu yaklaşımda problemin özüne varılması, alternatiflerin ve etkilerinin anlaşılması ve bunun sonucunda ileri bir tanımlama yapılması amaçlanır.

Gerçekte, bir politika çalışması, bu iki yaklaşım arasında bir yerde bulunmaktadır. Başlama noktası doğrusal yaklaşımla olmakta, ancak işlemin kalan diğer bölümleri genellikle "kitabına uygun olarak" baştan-sona doğru bir yönde yürütülemez. Çoğunlukla bir veya daha fazla iterasyonlu döngüler yoluyla yapılır. Örnek olarak, alternatiflerin geliştirilmesi aşamasında, daha önceden tahmin edilemeyen pek çok problem önemli olmaya başlar veya başlangıçta öngörülenden daha fazla alternatifler de mümkün olabilir. Başka bir yönden; çeşitli kademeler, daha farklı alt-kademelere bölünebilir.

Bu modülde, beş aşama sırasıyla anlatılmaktadır.

 


Büyütmek için resmi tıklayınız.

 

 

 

 

Alıştırma 1

Aşağıda verilen problemlerin çözümü için, kapsamlı bir planlama ihtiyacı olup olmadığını politika analizi kullanarak belirtiniz:

Bir sedde dolgusunun (groin) en uygun (optimal) uzunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir.
Bir çevre koruma örgütü, denize atıksu veren kanalizasyon borusunun önünü tıkamıştır. Ancak sorumlu şirket, atıksu deşarjı hakkında devletle açık ve yasal anlaşmalar yapmıştır. Kapsamlı ve adil yapılan bir planlama süreci esnasında, atıksuyun çevreye zarar vermeyeceği anlaşılmıştır.
Ticari bir liman için körfezi geçenek daha derin bir ulaşım kanalı istenmektedir. Ancak yakındaki gel-git'li düzlüklerde nadir kuş türleri yaşamakta ve bölgedeki pek çok kişi, temel besin kaynağı olarak körfezde yaşayan balık rezervine bağımlı kalmaktadır.

[ Yazar'a gönder

Geri İleri