Problemin tanımlanması

Politika probleminin tanımı, mevcut durum ile arzu edilen durumlar arasındaki farklılıkların detaylı ve işlevsel olarak açıklanmasıdır. İyi bir referans olarak kullanımına imkan tanımak için, bu açıklamanın mümkün olduğunca sağlam ve detaylı yapılması gereklidir. Kantitatif bir tanımlama mümkün olmaz ise; farklılıklar kalitatif olarak sunulmalıdır.

En çok beğenilen yaklaşım; sabit-durum (zero-situation) ile arzu edilen durumun ayrı açıklanmasıdır.

Sabit-durum; kıyı alanındaki mevcut durumu ve ileride hiçbir politika veya projeler gerçekleştirilmeksizin ortaya çıkabilir gelişmeleri tanımlar. Sabit-durumun tanımlanması için, 2 ardışık faaliyetin yapılması gerekir:

  1. mevcut durumun tüm kullanıcı fonksiyonları için açıklanması. Bu (nicel) açıklama, yeni politika sonucu oluşacak değişiklikler için bir referans hizmeti görebilir;
  2. yeni bir politika olmaksızın kıyı alanının özerk gelişiminin açıklanması
Güvenilir bir kıyaslamaya imkan vermek için, arzu edilen ve sabit-durumlar mümkün olduğunca tutarlı bir şekilde anlatılmalıdır. Bu nedenle, çoğunlukla anlaşılmayan ve özet olarak formüle edilmiş dileklerin sağlam (değişmez) terimlere dönüştürülmesi gerekir. Örnek olarak; "sağlıklı bir kıyı eko-sistemi" talebi; farklı türlerin sayısı, kirleticilerin konsantrasyonu (derişimi) ve suyun bulanıklığı parametreleri ile tarif edilmelidir.