Problemin Sınırlanması

Kıyı Alan Yönetimine dair söz konusu bir problemin sınırlarının konulması durumunda; kıyı alanının kendi sınırlarının ve bu bölgedeki ilgili grupların belirlenmesi önemlidir. Bu tanımlamalar, problemin kendi karakterine bağlı kalmaktadır.

Sahil şeridinin erozyonuna ait bir problem olursa, problemin formülasyon nispeten kolaydır:

Kıyı sularının kalitesine ait bir problem olursa, hem kıyısal alanın, hem de ilgili grupların tanımlanması çok daha karmaşık olabilir: Faydalı bir problem tanımlaması yapabilmek için, dahil edilen tüm ilgili grupların belirtilmesi (tüm ilgili fonksiyonları temsil eden) gereklidir. Ayrıca bu grupların, projenin amaçları üzerinde bir anlaşmaya varması ve ulaşılacak standartları tanımlaması gerekir. Bu amaçların ve standartların kullanılması ile, projenin tamamlanmasından sonra arzu edilen son durum, tarafsız olarak tanımlanabilir. Bu durumda, bir projenin beklenen etkilerini, amaçlara ve standartlara karşı sınamak (test) mümkün olabilir.