Problem yönlendirme

Problem yönlendirme; Çözülmesi gereken politika problem hakkında bir fikir verir. Geçerli alternatifleri belirleyebilmek için, sağlam bir formülasyon yapılması gerekir. Bunun için kapsamlı bir analiz kapsamında olması gerekenler; "Gündem oluşturma"nın incelenmesi yoluyla, olası politik baskılar hakkında bilgi alınabilir. Mevcut insiyatifin içeriği ve politikanın sınır koşulları hakkında bilgi elde edilebilir.