Genellikle böyle durumlar için, birleşik yöntemler uygun değildir. Birleşik yöntemlerin sınırlamalar 'ı vardır. Özellikle bu, tekil özet değer oluşturanlar için de geçerli bir durumdur. Bu değerler çoğunluğun, katılımcı grupların ilgilerini hesaba katan dengeli bir karar vermesini güçleştirir.