Ayrık Yöntemler

  • Goeller Puan Kartı; çoğunlukla kullanılan bir ayrık yöntem aracıdır. Bu sistemde her bir alternatif için karttaki bir kolon üzerinde etkiler, kendi doğal birimleri ile tanımlanarak gösterilmektedir. Alternatifleri karsılaştırırken, karar-verici her bir etki için kendi uygun gördüğü ağırlık değerini tayin edebilir. Böylece ağırlık tayinindeki açık değerlendirme; olması gerektiği gibi karar-verme işleminin merkezi bir elemanına dönüşür.

    Ön-analiz, her etki için en doğal tanımlamayı kullanmak yoluyla tüm olası etkileri dikkate alabilir. Bazen etkiler, parasal terimlerle, diğerleriyse fiziksel birimlerle açıklanabilir. Bazı etkilere kantitatif tahminler atanırken (örnek: 100 adet iş imkanı yaratılacaktır), diğerleri kalitatif kıyaslamalarla (örnek: rekreasyon imkanları biraz daha artacaktır) verilebilir ve hatta iradisi (olağan olmayan) gerçekleri içeren ifadeler yer alabilir (örnek: ilgi çeken bir turizm yöresi zarar görebilir). Bu yaklaşımın bir dezavantajı ise; içerdiği detaydan dolayı karar-verici için yaklaşımları belirlemenin güçleşmesi veya çözüme ulaşmanın zorlaşmasıdır.

    Etki değerleri, (doğal birimler yoluyla) bir tablo içinde özetlenmiş olup, her bir satir bir etkiyi, her bir kolon ise bir alternatifi temsil etmektedir. Renkler, her bir alternatifin özel bir etki sıralandırmasını göstermek üzere eklenebilir, örneğin: Yeşil en iyi değer için, Kırmızı en kötüsü için ve Gri ortalama bir değer için kullanılabilir.

    Bir örnek olarak, Doğu Scheldt Projesi için özet puan kartı verilmiştir. Buradaki 3 alternatif şunlardır: