Doğu Scheldt Projesinin Puan Kartı Özeti
Elemanlar 
Alternatif 
Kapalı durum SSB-durumu Açık durum
Finansal maliyetler
Yapım masrafları (DFL milyon) 2135 4645 3620
Yıllık bakım (DFL milyon) 10 25 15
Yillik pik harcama (DFL milyon) 0 0 0
Güvenlik
1/4000 fırtınasında taşkın altında kalan arazi (ha) 0 0 400
Teknik belirsizlik Yok Scour Seddeler
inşaat sırasında taşkın altında kalan arazi (ha) 430 200 530
Taşkın olan mülkün değeri (DFL milyon) 50 20 60
Risk altındaki insan sayısı 800 360 970
Ekoloji
Bentik (sığ-su) biyokütlesinin ani (rapid) ölümü (ton afdw) 11500 4500 4200
Biyokütlenin tedrici (dereceli) olarak kaybı (ton afdw) 5050 -8000 300
Dengelenme zamanı (yıl) 6,5 6,0 0,0
Toplam biyokütle (ton afdw) 5200 29700 21300
Bentos-yiyici kuş potansiyeli (ton afdw) 1 9 7
Balık-yiyici kuş potansiyeli (ton afdw) 4 0,06 0,03
Midye potansiyeli (mevcut %) 13 90 100
İstiridye potansiyeli (mevcut %) 0 90 100
Balık yavrulama fonksiyonu (mevcut %) 0 133 73
Balıkçılık
İş kaybı 199 7 0
Yıllık üretim kaybı (DFL milyon) 30,3 1,4 0
Birikmiş net kayıp (DFL milyon) 89 0 0
Deniz taşımacılığı
1999 yılından beri birikmiş kazançlar (DFL milyon) 27,2 8,9 0
Rekreasyon
Ekstra plaj görme gezileri 338 0 0
Ekstra plaj gerisi (iç-bölgesi) gezileri 108 88 68
Tuzlu-su-balığı miktarındaki azalmanın yüzdesi 75 0 25
Ekstra mooring sayısı <1060 <900 0
Ulusal ekonomi (yıllık pik değer)
İstihdam 5800 9000 5700
İthalat (DFL milyon) 110 200 130
Üretim (DFL milyon) 580 940 560
Bölgesel etkiler
Yer değiştiren ev halkı sayısı -37 0 124
İstihdam (yıllık pik değer) -230 90 290
Üretim (yıllık pik değer) (DFL milyon) -37 13 38
  Gösterge için en iyi bir alternatif Gösterge için orta derecede bir alternatif Gösterge için en kötü bir alternatif