Politika Analizi Modülü

 


Kavramlar - Alternatiflerin Sıralandırılması

Sıralandırmanın (derecelendirme) anlamı; karar vericilerin her bir alternatifin etkilerini değerlendirerek, bunların arasından seçim yapabilmeyi sağlayacak şekilde bütün alternatiflerin ortaya konulmasıdır. Kıyı alanları için, bir proje çalışmasına pek çok disiplin katılmakta ve alternatif çözümlerin değerlendirilmesinde her birinin kendine ait kriteri bulunmaktadır. Bu yüzden konu ile ilgili analizcinin, alternatifleri sıralarken, pek çok (ve bazen çatışan) kriterlerin üstesinden gelmesi gerekir. Bunun için kullanılacak yöntemler, 2 büyük grupta tanımlanabilir:

  • birleşik yöntemlerde, alternatiflerin çeşitli kriterlere ait puanlarının tümü toplanır ve alternatifler için nihai bir sıralandırma elde edilebilir, ve
  • ayrık yöntemlerde, her alternatifin her bir kriter için sonucu, bir tablo formatında sunulmaktadır.

Birleşik yöntem; hızlı bir başlangıç analizi için ve tercih edilen bir çözümü seçmeye çalışan benzer ilgi alanına sahip gruplar için yararlı bir analizdir. Ancak onların sınırlamaları nedeniyle, kamu sektörü problemleri için ayrık yöntemler tercih edilmektedir.

 

Alıştırma 10

Kentsel bir alanda bir 'liman terminali' yapılması durumunda, en önemli kullanıcıların karar-vericiler olduğunu dikkate alarak, gereken alternatif çözümlerin sıralandırılması için birleşik yöntemlerin ne kadar uygun olduğunu gösteriniz.

 

Alıştırma 11

Daha önceki eğitmen-destekli (yazara gönderilen) alıştırmada, 2 problem ve bunlara ait kriterleri ve alternatifleri tanımladınız. Şimdi bu problemler ve alternatifler için Goeller puan kartı yapınız.

[ Yazar'a gönder ]

Geri İleri