Belirsizlik

'Belirsiz' kelimesi; karar-vericilerin genellikle seçim yaparken noksan bilgilere sahip olduklarını, fiziksel olarak henüz var olmayan alternatifler arasından seçim yaptıklarını ve tahmin edilen etkilerin kısmen, bilinmeyen bir gelecekte oluşacağını vurgulamaktadır. Alternatifler, sadece tahmin edilen etkileri ile değil; belirsizlik seviyeleri ile de kıyaslanmalıdır.