Halkın Katılımı

 

 

Halkın Katılımında Hedefler

BKAY dahilinde yer alan 'halkın katılımı'nın genel amacı; bir proje veya proğramın başarılı olmasını sağlamaktır. Herhangi bir BKAY projesinin veya proğramının başarısı için gereken ön-koşullar; halkın uygun görüşünün ve desteğinin olmasıdır. Bu nedenle bir faaliyet, yeterince iyi planlanmalı ve organize edilmelidir.

Bir liman inşaatı yapmak, bir fabrika kurmak ya da turizmi geliştirmek gibi bir plan için bir karar alınması gerektiğinde; tüm seçenekler, faydalarını vurgulamak ve sinerjiyi keşfetmek için, halk arasında ve idare içinde açıkça tartışılmalıdır.

Halkın Katılması sürecindeki genel hedefler aşağıda belirtilen konuları kapsar :

  • ilgi uyandıran önemli konuların halka tanıtılması;
  • halkın algılamasının hedeflenmesi;
  • yerel uzmanlık ve bilginin dahil edilmesi;
  • mümkün olan alternatiflerin / seçeneklerin tanımlanması;
  • proje tasarımının ilk başlarında, faaliyetten etkilenecek grupların çalışmalara katılmış bulunduğundan emin olmak;
  • dokümantasyonun gözden geçirilmesi.

Bu amaçların birbirinden ayrılması süreci, bir dereceye kadar yapay bir nitelik arz eder, çünkü çoğu zaman birisinin başarılı olması, bir diğerine bağlıdır. (Edwards, 1998) .

Katılımı geliştirenlerle halkın kaynaşmasındaki isteklilik, çoğunlukla maliyet ve gizlilik açısından kısıtlanmaktadır. Halkın katılması ayrıca bir zaman kaybı olarak görülür. Halkın Katılımı; planlama kararlarını meşru zemine oturtmak ve katılımı geliştirenlerin siyasi güvenirliliğini artırmak için yine de gereklidir. ÇED dahilinde bulunan Halkın Katılımındaki genel deneyimler, büyük ölçekte ve karşıt gelişmeler olması halinde bile katılımı geliştirenlerin halkı sürece dahil etmeleri durumunda, büyük faydaların olduğunu göstermiştir (örneğe bakınız).

Örnek : Atıksu Deniz Deşarjı, Antalya, Türkiye

1999 yılındaki Antalya Deniz Deşarj Projesi için, halkın katılımı gecikmiş ve yetersiz kalmıştı. Bu Projede, düşük seviyeli bir arıtma ile birlikte sahile ulaşmadan önce atıksuyun yeterli seyrelme gösterdiği bir derin deniz deşarjı planlanmıştı.

Ancak halk, derin deniz deşarjı tarafından gerçekleştirilen seyrelme mekanizmasını anlayamadığından; deniz ortamına deşarj edilmeden önce bu atıksuyun yüksek seviyede arıtılmasında ısrar etmişti.

Halk tarafından yapılan baskının bir sonucu olarak, mevcut derin deniz deşarj tesisine rağmen Belediye, ilave atıksu arıtma birimlerini inşaa etmeye zorlanmıştı. Projenin ilk aşamalarında halkın katılması ile, örneğin yüksek seviyeli bir arıtma ve daha kısa mesafeli ve ucuz bir deniz deşarjı sistemi seçilerek, pahalı çözümlerden kaçınmak mümkün olabilirdi.

Antalya Deniz Derin Deşarjı ile birleştirilen modern atıksu arıtma tesisinden bir görünüm.

SORU-1:

1. Doğru cevabı / cevapları seçiniz
 
a) BKAY kapsamındaki Halkın Katılımı, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında olmalıdır. Bu husus, BKAY başlangıç ve planlama aşamalarında yer almamalıdır.
b) Halkın Katılımı, BKAY'nin uygulama aşaması ile sınırlı tutulmalıdır.
c) Halkın Katılımı; başlangıç, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirmeyi içeren tüm BKAY aşamalarında yer almalıdır.

 

SORU-2:

Halkın katılımında hangi hedefler gözetilmelidir ?
(Doğru cevabı / cevapları seçiniz)

 
a) Halkın katılımı, karar-verme sürecinin sonunda yer alacak ilk hedef olmalıdır.
b) Halkin katılımı ve kararları, projecinin sunduğu seçeneklerin uygulanmasına odaklanmalıdır.
c) Halkın Katılımı, projenin teknik açıdan incelenmesi hedefini de gözetmelidir.

SORU-3:

Halkın katılımında hedeflere ulaşmayı engelleyen yaklaşımları belirtiniz ?
(Doğru cevabı / cevapları seçiniz)

 
a) Halkın katılımı; projeci açısından aydınlatıcı bilgiler sunabilir.
b) Halkın Katılımı, maliyet açısından zorlayıcı bir süreçtir.
c) Halkın Katılımı, projenin uygulanmasinda gecikmelere neden olabilir.

SORU-4:

Antalya Atıksu Sistemini farklı arıtma hedeflerine yönlendiren yaklaşım nedir ?
Doğru cevabı / cevapları seçiniz

 
a) Deşarjdaki atıksu seyrelmesi ile biyolojik arıtma kapasite toplamının teknik olarak yeterli görülmesi.
b) Deşarjdaki atıksu seyrelmesinin yeterli olduğu konusunda halkın bilgilendirilmiş olması.
c) Biyolojik arıtma kapasitesinin teknik açıdan zorunlu bir yaklaşım olması.
d) Biyolojik arıtma tesisinin zorunlu olduğu konusunda halkın bilgilendirilmiş olması.

SORU-5:

Halkın katılımı olmaksızın gerçekleştirilen Antalya Atıksu Altyapı sistemi nasıl sonuçlanmıştır ?
(Doğru cevabı / cevapları seçiniz)

 
a) Biyolojik Arıtma Tesisi, teknik açıdan zorunlu olan bir arıtma düzeyini sağlamıştır.
b) Deniz Deşarj Tesisinin, ilave arıtma birimlerini gerektirdiği teknik olarak saptanmıştır.
c) Benzer fonksiyona sahip olan iki altyapı sistemi gerçekleştirilmiştir.

Geri İleri