Doğru Cevap: (c)

Halkın katılımı, 'planlama', 'uygulama', 'izleme' ve 'değerlendirme' safhalarını kapsayan Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetiminin (BKAY) tüm aşamaları ile bir uzlaşım içinde olmalıdır.

Geri