Doğru Cevap: (b) ve (c)

b) Halkın Katılımı, maliyet açısından zorlayıcı bir süreçtir.
c) Halkın Katılımı, projenin uygulanmasında gecikmelere neden olabilir.

Geri