Doğru Cevap: (d)

d) Biyolojik arıtma tesisinin zorunlu olduğu konusunda halkın bilgilendirilmiş olması.

Geri