Doğru Cevap: (a)

Halkın katılımı; tüm ilgili grupları kapsamalıdır.

Geri