Doğru Cevap(lar): (b) ve (c)

b) Bireylerin dogru algılamaya ulaşması yoluyla, projeye karşı direnç azalmaktadır.
c) Bireylerin proje bilgilerine erişimi, projenin daha güçlü olarak desteklenmesini sağlamaktadır.

Geri