Doğru Cevap: (a) ve (d)

a) Aarhus Anlaşması, halkın katılımı ilkelerinde karşılıklı yükümlülükler öngörmektedir.
d) Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kamu yetkililerinin dikkate alınması, projenin hedeflerinden sapmaması açısından önemlidir.

Geri