Doğru Cevap: (yok)

Cevapların doğrusu aşağıda verilmektedir:
a) İdare tarafından kısa sürede karar verilerek, projede gecikme maliyeti artırılmaktadır.
b) Çıkarları proje ile çatışmayan sivil toplum örgütlerinin karar sürecine katılması, projeden elde edilecek kazançlar için yeterli değildir.
c) Halkın Katılımı, fikir-birliği (konsensüs) sağlanmış projelerde yeterli kazancı vermektedir.
d) Projecilerin halkın ekonomik eğilimlerini belirlemekte yetkili olmaları, projeden elde edilecek kazançları azaltmaktadır.

Geri