Doğru Cevap: (b)

BKAY'nin ilk aşamalarındaki 'halkın katılımı'; ekonomik kazançlar sağlar.
Her ne kadar projedeki gecikmeler nedeniyle kısa vadede maliyetin artması beklense de, projenin ilk etaplarında yapılan değişiklikler (düzeltmeler), genellikle gelecekteki pahalı çözümlerden kaçınılmasını sağlamaktadır.

Back