Doğru Cevap: (c)

c) Çatışmalarda bütünleşik yaklaşımın benimsenmesi

Back