Doğru Cevap: (b)

b) Proje alternatiflerinin getireceği maliyet, gerçek katılımın gerçekleşmesinde riskler yaratmaktadır.

Back