Doğru Cevap:

'Halkın Katılımı', temel olarak 4 farklı seviyede olabilir:

1-Sivil toplum
2-Gerçek Katılım
3-Sembolik Katılım
4-Suistimal (Kötüye Kullanım)

Geri