Halkın Katılımı

 

 

Halkın Katılımında Esas Kazançlar

Halkın Katılımındaki kazançlar, çok karmaşık olup, sınıflandırmak kolay değildir. 'Halkın Katılımı' kavramının; halkın doğrudan katılmasını ve tercihen karar verenlerle birlikte açık tartışmalarda yer almasını önerdiğine dikkat etmek önemlidir.

'Halkın Katılımı'ndaki birçok kazanç, genel olarak aşağıda gösterildiği şekilde sıralanabilir:

1. Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma, ancak tüm ilgili grupların katılması yoluyla başarılabilir.

2. Çevre Koruma

Çevresel sorunlar, ancak halk tarafından değerlendirildiği zaman bir yön bulabilir. Kamudaki tartışmalarda, çevre ile ilgili bir grubun temsil edilmesi oldukça önemlidir. Böyle bir grubun olmaması halinde, çevre sorunlarının gündeme getirilmesi de mümkün olamaz.

3. Çatışma Yönetimi

Her ne kadar çatışmalardan kaçınmak mümkün değilse de, bunlar halkın katılımı tartışmalarında belirgin bir şekilde görülebilir. Katılım yoluyla, çatışmaların daha etkin olarak ele alınması sağlanabilir.

4. Halkın Muhalefetinin Azaltılması ve Projenin Anlaşılması

Belirli bir sistemin kullanıcısı olarak halk, kıyı çevresinin işlevleri üzerindeki (muhtemel) önlemlerin etkilerini izleyen ve değerlendirebilen tek gruptur.

5. Ekonomik Kazançlar

Eğer halk karar verme sürecine tam olarak katılırsa, halkın istekleri henüz çalışmanın başlangıcındaki planlama sürecinde dikkate alınabilir ve değişikliklerin yapılması daha kolay olur. İleri süreçlerdeki küçük değişikliklerin bile zaman ve paraya mal olduğu unutulmamalıdır.

6. BKAY sürecinde mevcut verilerin etkin kullanımı

Budd (1999) 'a göre; Halkın Katılımı ve danışma, daha geniş topluluklar ve önemli ilgi alanları hakkındaki 'gizli' bilgilere ulaşabilmek için bir fırsattır.

7. Diğer Kazançlar

BKAY sürecinde halkın önemli bir ortak olarak ele alınması, düzenleyici bir sistemin başarısı için zorunlu bir durum olarak; vatandaşlar, hükümet ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirir.

 

Örnek: Liman İnşaatı, Rusya-Karadeniz Kıyıları

Gelendjik Körfezi

NE ZAMAN

Gelendjik Körfezi kargo liman inşaatı kararı 1993'te alindi. 1995'te ise bu karar, 'Krasnodar Bölgesi Limanlarını Geliştirme Planı' ile teyit edildi. Halkın gerilimi, Solncedar maden suyu sahasında koruma altındaki bir bölgenin parçası olan hektarlarca alanın kullanılarak bölgenin genişletilmesiyle yapılacak yolcu kargosu için, rıhtım yenileme inşaatının başlamasından sonra oluşmuştur.

ESAS KONULAR

Proje ile ilgili olan esas sorunlar:
· Genel kent planlaması ve tasıma sistemi semasındaki ihlaller.
· Violation of Federal laws ('Doğal tıbbi kaynaklar, sıhhi alanlar ve tatil yerleri hakkında', 'Özel koruma alanları hakkında').
· Solncedar maden suyu sahasındaki olumsuz etki.
· Gemi hareketleri ve demirleme, derin deniz terminal inşaatı ve proje hafriyatı nedeniyle Körfez ekosisteminin etkilenmesi.
· Gelendjik'in tıbbi, peyzaj ve rekreasyonel olmak üzere önemli kaynaklar açısından, Körfezdeki önemini kaybetmesi.
· Kent açısından bölgesel bir kayıp

The Halkın Katılımı ile ilgili olarak projedeki ana problem, önceki (1993 -1997) kent idaresinin yatırımcının tarafında olmasıydı.

KİM

Koordinasyon kurulu, BKAY sürecinin yönlendirici ortağı veya süreçte yer alan proje girişimcisi:
1. Rusya-Gelendjik çevresel grup örgütleri "Kedr" (1996 - 1998)
2. Sivil toplum örgütleri (STÖ) 'Kamu çevre uzmanları' (1998'den itibaren)
3. Karadeniz Sosyal-çevre merkezi (1999'dan itibaren)
4. Duma N.A. Zacepina eyaleti milletvekili, Gelendjik Halk Vekilleri Konseyi vekil grubu
5. Kent-parkı Başkanı S.P. Ozerov (1998'den itibaren)

NASIL

Halkın katıldığı süreçte, özel bir finansman yoktu. Halk, kendi inisiyatifi ile çalışmıştı.

İLERLEME ve SÜREKLİLİK

Şimdiye dek Gelendjik Körfezindeki liman yenileme inşaatı gerçekleştirilmemiş olup, Krasnodar Bölgesi Limanlarını Geliştirme Planı kapsamındaki 'Gelendjik Limanı' Projesi hariç tutulmuştur.

ÇIKARILAN DERSLER

Sonuçların elde edilmesinde etkili olan konular:
1. Eksiksiz bilgi derlenmesi
2. Rusya Federasyonu Parlamentosu (Duma) Başkan Yardımcısına zamanlanmış başvuru ve parlamenter (dinleme) toplantılarının gerçekleştirilmesi (1998)
3. Mükerrer kamu (dinleme) toplantıları ve tartışmaları
4. Gelendjik halk temsilcilerinin, devletin ÇED çalışmasına katılması
5. Kamusal ÇED (1998)
6. Medyada kapsamlı ve mükerrer beyanlar
7. Merkezi ve yerel toplantılar, Cossack grev gözcülüğü (nöbeti)
8. İki referandumun gerçekleştirilmesi: 1998 - olumsuz deklare edildi, 2000 - RF başkanlık seçimleri ile birleştirildi, sorular soruldu: ('Gelendjik Körfezindeki kargo limanının inşaatı, kentin dinlenme alanlarının kalkınmasına karşı ve Körfez çevresine karşı onarılamaz hasarlara neden olur mu?') Seçmenlerin %80'i olumlu yanıt vermiştir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Bağlantı kurularak kimden daha fazla bilgi temin edilebilir? Uluslararası KYPZ-Merkezi
Krasnodar, ul. Krasnaja, 19,
Tel/faks 7-8612-685-645
e-posta: iczm@krasnodar.ru

SORU-1:

Doğru cevap / cevapları seçiniz
 
a) Halkın Katılımı, tüm ilgili grupları kapsamalıdır.
b) Halkın Katılımı, sadece çevresel grupları kapsamalıdır.
c) Halkın Katılımı, yerel hükümet yetkililerine ilaveten çevresel grupları da kapsamalıdır.
d) Halkın Katılımı, süreçten olumsuz olarak etkilenen grupları kapsamalıdır.

SORU-2:

Aşağıdakilerden hangileri halkın katılımındaki kazançları belirtir ?
(Verilen bilgilerden yararlanarak, doğru cevap / cevapları seçiniz)

 
a) Bireyler, ekonomik kazançlarını sağlamak için proje hedeflerini değiştirmektedir.
b) Bireylerin doğru algılamaya ulaşması yoluyla, projeye karşı direnç azalmaktadır.
c) Bireylerin proje bilgilerine erişimi, projenin daha güçlü olarak desteklenmesini sağlamaktadır.
d) Bireylerin yerel ekoloji açısından bilgilendirilmesi, uzun vadeli kazançları önlemektedir.

SORU-3:

Aşağıdakilerden hangileri halkın katılımındaki yararlardan değildir ?
(Verilen bilgilerden yararlanarak, doğru cevap / cevapları seçiniz)

 
a) Aarhus Anlaşması, halkın katılımı ilkelerinde yükümlülüklerin karşılıklı olmasını öngörmektedir.
b) Çevresel anlamda demokrasi, projeyi belirsiz hedeflere doğru yönlendirmektedir.
c) Aarhus Anlaşması, projeden elde edilen kazançlar açısından, yerel halkın yükümlülüklerini yeterli görmektedir.
d) Sürdürülebilir kalkınmayi sağlamak için kamu yetkililerinin dikkate alınması, projenin hedeflerinden sapmaması açısından önemlidir.

SORU-4:

Aşağıdakilerden hangileri halkın katılımında kazançlar sağlamaktadır ?
(Verilen bilgilerden yararlanarak, doğru cevap / cevapları seçiniz)

 
a) İdare tarafından kısa sürede karar verilerek projede gecikme maliyeti önlenmelidir.
b) Çıkarları proje ile çatışmayan sivil toplum örgütlerinin karar sürecine katılması, projeden elde edilecek kazançlar için yeterlidir.
c) Halkın Katılımı, fikir-birliği (konsensüs) sağlanmış projelerde yeterli kazancı getirmemektedir.
d) Projecilerin halkın ekonomik eğilimlerini belirlemekte yetkili olmaları, projeden elde edilecek kazançları artırmaktadır.

 

Geri İleri