Nihai Karar (Proje Onayı)

Genel olarak halk, her ne kadar proje teklifinin kabul-edilebilirliği üzerine yorum yapma fırsatı verilmişse ve onların görüşlerinin nihai kararda hesaba katılması gerekiyorsa da, proje onayına doğrudan katılmaz .

Avrupa Birliği dışında olan 'Avustralya Çevre Değerlendirme Bürosu'; 'Nükleer Güç Santrali'nin kaldırılması kararının alınmasından önceki halk katılımının önemini vurgulamıştır (Australian EIA Network, 1994). Büro, ancak 'halkın katılımı' ile çıkar çatışmasının uygun biçimde tanımlanması sonrasında, tercih edilen seçeneğin gerçek öneminin anlaşılabileceğine ve olumsuz yönlerinin azaltılabileceğine inanmaktadır.

Back