Çatışmaların Çözülmesi

Mevcut veya potansiyel çatışmaları çözmenin amacı; bir anlaşmaya vararak veya bir fikir-birliğine ulaşarak gönüllü bir işbirliği ile problemin çözülmesidir. Böylece alternatif yasal prosedürlerin gecikmesini önlemek ve maliyetini düşürmek; ayrıca zorlukların üstesinden gelmek, bir güven inşaa etmek ve her iki tarafın da kazandığı çözümleri üretmek mümkün olur. Bu; fikir-birliğinin bir başka unsuru olarak görülen bir mekanizmayı tanımlamakta kullanılan genel bir terimdir.

Bazı durumlarda ilgili gruplar, birbirleri ile doğrudan iletişim kurar, bir araya gelerek sorunu teşhis eder, çözümleri ve fırsatları keşfeder, ve kendilerine ait bir anlaşma zeminine yönelirler. Esas meselelerde, bazen doğrudan bir arabulucu veya müzakere sürecini yönlendirerek çatışma çözümüne aktif olarak yardim eden tarafsız bir görevli yer alabilir. Diğer yaklaşımlar ise; genellikle üçüncü bir uzmanlar grubunu veya mahkeme kararını dahil eder.

Çatışmaların çözülmesinde iyi bir idare sağlanırsa, daha işbirlikçi bir yaklaşım doğrultusunda enerji kazanılır. Bu; uygun şekilde kullanıldığı zaman, sorunlar üzerindeki kutuplaşmaları azaltan ve kaynaklar için uzayıp giden mevzuat çekişmelerini ve bununla bağlantılı masrafları azaltan esnek bir araç olabilir.

 

Back