Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED):

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED); Hollanda halkına, belki de diğerlerinden daha fazla seviyede, kıyı sorunlarındaki çevresel kararlar üzerinde girdi sağlayıcı bir 'yetki' vermektedir. Bir proje teklifi yeterli görülen bir ÇED raporu sunmadığı sürece; bu projenin uygulamaya konulamayacağına dair önemli bir kural bulunmaktadır. Böyle yasalar sayesinde; halka danışılır, haber ve eleştiriler dikkate alınır, halkı dinleme toplantıları gerçekleştirilir ve okunabilir nitelikteki sonuçlar da bildirilir. Sonuçlar; değerlendirmeler yapılırken hangi yöntemlerin kullanıldığını göstermekte, projenin uygulamaya konulması için (hiçbir işlem yapılmaması-sıfır alternatifi- dahil olarak )alternatifler vermektedir. Ayrıca ÇED dahilinde belirtilmesi önemli ve dikkati çeken bir husus da; projenin uygulanmasından dolayı ortaya çıkan hasarların etkisi altında kalan kişilere verilecek tazminat türü ve seklidir. Bir ÇED çalışmasının yapısı, taslaklar ve nihai rapor; kamuoyunda tartışılabilmelidir. Bu yöntemde halk; planlamanın yürütülmesine ve projenin izlenmesine geniş olarak katılmaktadır. 'Çevresel etkiler'; politikaları, yönetmelikleri ve projeleri içine alır.

 

Back