Sanayi Girişimcileri ve Yatırımlar

Hem devlet, hem de özel şirketler seklindeki endüstriyel yatırımlar; Federal Mevzuat sebebi ile çevresel konularla ilgilenmek zorundadır. Modern Rusya'da doğrudan etkileri olan birkaç yasadan biri; 'Ekolojik Uzmanlık Yasası’dır (1995). Bu yasa; ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilerinin yok edilmesinden, karar-verme sürecindeki ilk adımlarda ortaya çıkan böylesi etkilerin önlenmesine kadar, mevzuatla ilgili başlangıçta gerekli olan tüm hususları bildirmektedir.

Sonuç olarak, sanayi yatırımları; herhangi bir büyük projeyi geliştirmeden önce Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışması yapmış olmalıdır. Eğer bu proje, 'KIYI' üzerine bir çalışmayı kapsıyorsa; ÇED mevzuatındaki en önemli husus, BKAY ile ilgili meseleler olmaktadır. ÇED mevzuatındaki esas konular:

Back