Danışma-Katılma Süreçleri

Hiç kuşkusuz, mevzuat ve buna ilişkin yasal çerçeve; halkın katılımındaki başarıyı emniyete alan çok gerekli unsurlardır. Ancak, gerçek hayatta sürekli ortaya çıkan birçok uyumsuzluk, mevzuatların yetersiz kaldığını göstermektedir. Böylece, kıyı yönetim alanlarında uygulanmakta olan 'Halkın Katılımı’nın; yalnızca halkı bilgilendirmek veya onların görüşlerini hesaba katmak olmadığını söylemek mümkündür. Üstelik bu; yasamanın ve yasal zorunlulukları sağlamanın da ötesindedir. Gerçekte bunlar, sadece başarıyı garanti altına alan temel unsurlar olarak dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte uygulamada, çok sayıda farklı teknikler bulunmaktadır.

Bu bölümde, Hollanda'daki kıyı yetkilileri tarafından halkın katılımını sağlamak için yoğun olarak kullanılmakta olan, ancak yasalarda açık olarak yer almayan bazı mekanizmalar incelenmektedir. Açıkça ifade edilmesi gereken diğer bir husus ise; politikalar ve stratejiler arasında belirgin bir ayrımın olmadığıdır.

Burada kullanılan ayrım; bu çalışmayı kendi araştırmalarını geliştirmekte bir kılavuz olarak kullanmak isteyebilecek CEE ve NIS'teki politika planlayıcılarının ve araştırmacıların yararına olması amacı ile verilmiştir.

 

Back