Kurumsal Düzenlemeler

Hollanda'daki kıyı yönetimi büyük oranda yerelleştirilmiştir. Yönetim faaliyetlerinin esas bölümü, yerel ve bölgesel devlet birimleri ve arazi sahiplerinden ve kiracılarından oluşan su idaresince yerine getirilir. Su İdareleri; kıyı çizgisini idare etmek için yasal yetkilere sahip bulunmaktadır. Örnek olarak,kendi yetki alanlarında kıyı savunma düzeni kurabilirler. Mülki idare bunların faaliyetlerine danışmanlık yapar ve tüm sistem ulusal seviyede, öncü kıyı ajansı olarak hareket eden, Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Bakanlığınca idare edilir (Koekebakker ve Peet, 1996). Ulusal Hükümet, bu üst-idareci rolüne ek olarak, milli öneme sahip meselelerde kıyı yönetiminde lider bir rol üstlenmektedir.

Kıyı alanları da dahil olmak üzere, arazi azlığı; Hollanda’nın tamamında büyük bir sorun olarak görülmektedir. Bu yüzden, alansal gelişmeler, yasalar tarafından yakından düzenlenmektedir. Prosedür ve esas taslak yapı (çerçeve), 1965 Alansal Planlama Yasası ile ulusal seviyede planlanmaktadır.

Bu yasaya göre; her bir (ulusal, il, belediye) idari seviye, bir bölgesel planlama taslağı hazırlamak zorundadır. Bu belge, gerçek sosyo-ekonomik gelişmelere ve diğer ihtiyaçlara göre her on yılda bir defa olmak üzere güncellenmektedir. 20 ilin tamamı ve daha büyük olan kentler, her on yılda bir, daha detaylı bölgesel taslak hazırlamak zorundadır. Bölgesel plana dayalı olarak tüm belediyeler, nihai yerel planlara sahiptir (Bestemmingspaln). Bu planlar kıyı politikasında önemli olmaktadır, çünkü 1 Km. uzunluğa kadar kıyı çizgisinin idare yetkisi belediyelere aittir. Rekreasyon, konut edindirme, doğa koruma, endüstriyel saha belirleme gibi alansal bileşenlere sahip olan tüm faaliyetler, yerel planlarda düzenlenmek zorundadır. Bu; yerel planların, güçlü ve belirleyici bir işlevi olduğunu göstermektedir.

Bazı yazarlar, Hollanda'daki kıyı yönetimindeki 'halk katılımı' başarısını; karar-verme organlarının yüksek seviyede yerelleştirilmesine bağlamaktadır. Halk, kararların büyük bir kısminin alındığı yer olan belediyelere oldukça yakındır. Bu; bilgiye hızlı erişimi ve karar-verme sürecinde daha çok şeffaflığı etkinleştirir. Aşağıda (verilecek olan) sema, Hollanda'daki kıyı yönetimindeki politika alanları ve ilgili tarafları (aktörler) göstermektedir.

 

Back