Toplantılar

EUCC-PL üyeleri; ODNP'nin kurulmasını sağlamak için Plan'ın geliştirilmesi ve uygulanmasını tartışmak amacıyla, yerel topluluk üyeleri ve çiftçilerle toplantılar düzenleyecektir. Bu çiftçilerle; ihtiyaçları ve kazançlarının açıklanması hakkındaki görüşmeleri kapsar. Bunlar; yerel unsurlar tarafından sahip olunan planlar ve talimatlar dahilindeki kavramları güven altına almak için gereklidir. Bu aşamada detaylı ve gerçekçi bir işleve sahip belge olarak ele alınmamalı ancak, halkın katılımı ve ilgili grupların sürece dahil olmasında bir 'alıştırma' olarak görülmelidir. EUCC-Polonya’nın, küçük-ölçekte sürdürülebilir nitelikte çiftçilik yapılmakta olan seçili alanlarda, yerel çiftçilerle karşılıklı bir güven tesis ettiği hususu, önemli bir nokta olarak görülmelidir.

Natuurmonumenten ve EUCC-IS; böyle bir alıştırma hazırlığı üzerinde ve sonuçlarının gözden geçirilmesinde, EUCC-PL'ya yardım edecektir. Sonuçlar; planlama süreçlerine ilgili grupların katılmasındaki kazançları ve imkanları göstermek için, bölgesel ve ulusal birimlere dağıtılacaktır.

Back