Şebeke Oluşturma

Şebeke oluşturma, genellikle hükümetten daha ziyade STÖ ve ilgili gruplar tarafından başlatılır.
Bağlantı kurma süreci, toplantılar, ikili görüşmeler, basılı belgeler ve giderek yaygınlaşan Internet gibi elektronik medya yoluyla gelişir.

Normal bürokratik kanallardan ziyade doğrudan kişisel bağlantılar kurarak, tüm ilgili grupları ve ajansları dahil etmek yoluyla bir alanın veya bir sorunun nasıl yürütüldüğünü anlama çabasıyla teşvik edilen ve kendiliğinden oluşan bir örgütlenmedir. Bu yöntem, küresel ölçeği de kapsayan her çeşit boyuttaki deneyimleri paylaşmaya yardım eder.

Şebekeler genellikle; bir veri tabanı sürekliliği, telefon numaraları, hatta düzenli aralıklarla yapılacak toplantılar veya video konferansları yoluyla işletilebilmektedir.

 

Back