Tarafsız Hizmet

Hizmet sağlayan görevliler normal olarak, bir BKAY sürecinde yer alan projenin farklı aşamalarında bir dizi açık toplantıyı yönlendirirler ve tarafsızlıkla sürdürülen bu hizmetle giderek artan bir güven duygusu verirler.

Bunu; zamanlanmış ve belli bir gündeme odaklanan toplantılar yaparak, aktif dinleme teknikleri kullanarak, aktif bir iletişim yoluyla duyguları tanıyarak, yapıcı bir yöntemle problemleri beyan ederek, özetleyerek ve anlaşma zemini arayarak gerçekleştirirler.

Eğitimli ve başarılı bir görevli; tüm katılımcılar arasındaki yapıcı diyalog için fırsatlar yaratarak bütünlüğü sağlama konusunu emniyet altına alabilir. Görevli; dışarıdan biri kişi olduğundan bunu başarabilir ancak görüşme devresinin başından sonuna dek tarafsızlığını sürdürebilmelidir.

 

Back