Ortaklık

Ortaklık; islerin yürütülmesi için kurulur, yapısı; projenin amacını ve görevin doğasını yansıtır. Bunlar, resmi veya özel olabilir; bir şekilde katkı sağlayanların tümünü kabul edebilir veya sadece proje yönetimini izlemekten sorumlu olan esas grupla resmi olarak yürütülür. Bazen Ortaklık İlkesi;
- üzerinde anlaşılan hedeflere doğru hep birlikte yakın olarak çalışan kişiler ve organizasyonların beraberliği -
ilgili grupların katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı veya yapı ve süreçlerin birleştirilmiş olduğu bir forum şeklinde açıklanabilir. Bunlara örnek olarak; bir icra komitesi, temsili yönetim kurulu, çalışma grupları ve yıllık toplantılar gösterilebilir.
Genel olarak düzenlemeler; anahtar gruplar tarafından yapılan tartışmalar yoluyla en sonunda ise toplumsal gruplar ve onların temsilcileri ile daha geniş tartışmalar yoluyla geliştirilecek ve bunlar üzerinde bir anlaşma sağlanacaktır.
Yenileme programları genellikle; resmi kurulların oluşturulmasına ihtiyaç duymaktadır. Ancak daha küçük ve basit görevler için, gayri-resmi yapılar uygun olabilir.

Burada 3 anahtar etken, yaklaşımı belirlemelidir:

-Ortaklık; proje için başlangıçta taahhüt alma avantajına sahiptir.
-Ortaklık; fikir-birliğini ve paylaşımlı karar-vermeyi geliştirmekte de yardımcı olmaktadır.
-Ortaklık; toplum için açık bir imaj, daha geniş bir şebeke oluşumu için bir başlama unsuru sağlamaktadır.
-Ortaklık; eylem için açık yöntemler ve sorumlulukları tanıtmaktadır.
-Ortaklık; çoğunlukla fonları çekmek ve sözleşme imzalamakta yararlı bir araç olarak hizmet etmektedir.
-Ortaklık; ayrıca uygulama için gereken desteğe hazırlık açısından bir taslak sunabilir.
-Ortaklık; müşterek karar-verme sürecini teşvik eder.

 

Back