Bilimle ilgili kurumlar

Rusya Bilimler Akademisi (RAS) Bölgesel Merkezleri, çevresel sorunlarla ilgilenen Devlet Üniversitelerinin Araştırma Enstitüleri ve Fakülteleri; bu kurumlara örnektir. Bunların sayıları oldukça fazla olup, ayrıca büyük merkezlere yayılmış durumdadırlar. Örneğin sadece St. Petersburg'daki kurumlar, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Çoğu durumda, bu örgütler tarafından toplanan ve yedeklenen oldukça büyük miktardaki verinin, uygun bir yapı verilebilmesi ve daha ileri analizlerde (örneğin Coğrafik Bilgi Sistemi-CBS ve diğer ileri teknolojiler tarafından) kullanılması için düzenlenmesi gereklidir.

 

Back