Atölye Çalışmaları/Odak Grupları

Atölye çalışmaları; genellikle diğer etkinliklere nazaran az sayıdaki insanların katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Amaç ise; belirli konular üzerinde tartışmak ve farklı bakış açıları temin etmektedir.

Atölye çalışmaları ve odak grupları; hizmet sağlayacak kişiler veya güvenilir başkanlar gerektirir. Bazen bu çalışmalar; daha geniş tartışmaları teşvik etmek ve yakınlaşmayı sağlamak amacıyla halk toplantılarında kullanılır. Farklı resmi seviyelerde değişebilen birçok yaklaşım şekli mümkün olmaktadır. Her zaman uygulanan bir prosedür; genellikle, süreç ve gündem hedefleri üzerinde bir anlaşmaya varmak ve açıklamaktır.

Resmi oturumlarda; deneyimlerin aktarılmasını desteklemek veya öncelikleri dikkate almak için, beyin fırtınası ile fikirlerin açığa çıkarılmasına ait teknikler kullanılabilir. Yüksek seviyedeki güven duygusu; hizmet sağlayacak görevlileri ve üçlü olarak çalışan grup üyelerini birlikte kullanarak başlatılabilir. Halka açık tartışmalar, resmi olmayan bir oturumla; tecrübeli bir başkanın yönetimi altında yuvarlak masa toplantıları seklinde gerçekleştirilebilir.

Atölye çalışmaları ve odak grupları; görüşlerin ifade edilmesini teşvik eder; insanlar kendilerini fikirlerini açıklamakta özgür hissederler ve görüşlerinin değerli bulunduğu duygusunu taşırlar.

Tartışmalar; yaratıcı ve esnek olabilir. Bu ayrıca, grup olarak odaklanılıp tartışılan meseleyi de daha yakından incelemeyi sağlayan ilave avantajlara sahiptir. Bu sistemde; birçok mesele birbiri ile birleştirilmez.

 

Back