Bilgiye Erişim, Karar Sürecinde Halkın Katılımı ve Çevresel Sorunlarda Adalete Erişim Hakkındaki Sözleşme

Planlanan projeler üzerindeki tartışmalarda Halkın Katılımı; Avrupa, Orta Asya ve ayrıca tüm Dünya'da geniş olarak uygulanmaktadır. Ancak politika geliştirilmesi ve yasal düzenlemelerin kabul edilmesindeki Halkın Katılımı; henüz birçok ülkede geleneksel hale gelmemiştir. Katılımın bu türleri ise, diğer bir temel belge olan;
" Bilgiye Erişim, Karar Sürecinde Halkın Katılımı ve Çevresel Sorunlarda Adalete Erişim Hakkındaki Sözleşme " - (Ref: Internet) - 'de kayıt altına alınmıştır .

Sözleşme; aşağıda belirtilen hususlar üzerinde vatandaşların hakları ile ilgili olan ilkeler ve konumlara özgü bir sistemi ifade eder :

Back