Sınır-ötesi Çevresel Etki Değerlendirme Hakkındaki Sözleşme

Sınır-ötesi Çevresel Etki Değerlendirme Hakkındaki Sözleşme ; teklif edilen faaliyetler ve ona bağlantılı çözümlerin kabul edilmesi hakkındaki bilgilere erişim konusunda, kamu hakları olduğunu kaydeden ilk uluslararası anlaşmadır.

Sözleşme tarafı olan ülkeler, süreçte yer alan Halkın Katılımındaki imkanları gözeten bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) mevzuatını geliştirmişlerdir. Sözleşme aşağıda belirtilen hususları öngörmektedir:

Belge; karşılıklı olarak önemli Sınır-ötesi etkiler yaratan faaliyetlerle ilgilidir. Bunlar, Sözleşme ile ilgili ekte listelenmiştir. Haklar, hem " etkilerin kaynağı olan ülkeler " in halkı, hem de etkilere maruz kalan ülke ile ilgilidir.

Back