5. Ekonomik Kazançlar

Mali kaynaklar, BKAY sürecinin başarısı için önemlidir. Vergi yükümlüleri olarak vatandaşlar, BKAY projelerindeki yatırımlara büyük ölçüde katkıda bulunurlar. Vergi ödeyenler, eşit haklara sahip ortaklar olarak değerlendirilmeli, önemli kararlar alındığında ve temel planların yapımı esnasında danışılma hakları bulunmalıdır.

Kamuoyuna, daha işin başında iken hükümet kararlarında söz sahibi olma fırsatını vermek, belirli hükümet eylemlerine karsı olumsuz yaklaşımı ortadan kaldırabilir ve bir bütün olarak çevresel programlar için geniş-tabanlı bir fikir-birliği (konsensüs) inşaa edebilir. Eğer halk karar verme sürecinde tam olarak yer alırsa, halkın fikirleri henüz planlama sürecinde ve işin başında iken hesaba katılabilir. Bu aşamada değişiklik yapılması daha kolay olabilir. Ancak daha sonraki aşamalardaki küçük değişiklikler zaman ve paraya mal olabilmektedir. Ek olarak, halk karar verme sürecine tam olarak katılmış olursa; her bir karar için söz konusu olan karmaşık faktörlerden de haberdar olabilir. Eğer halk nihai karar için aynı fikirde olmasa bile; kararın niçin alındığını muhtemelen daha iyi anlayabilir ve karara karşı gelmeyebilir. Bu şekilde, halkın çevresel kararlarda bir girdi olmasına izin verilerek, kısa vadede karar verme sürecinde gecikmeler olsa bile, karar sonrasındaki uzun ve bölücü tartışmalardan kaçınılması sağlanarak, uzun vadede değerli olan zaman ve paradan tasarruf yapılmış olur. (Magdolna ve diğerleri, 1994) .

'Halkın Katılımı'; BKAY sürecinin işletilmesinde anahtar etkenlerden biri olarak görülür. 'Halkın Katılımı' BKAY sürecini genelde başarıya ulaştırması nedeniyle, BKAY'ndeki etik ve ekonomik kazançlar hakkındaki bilgiler ve ilgili örnekler, diğer bir CoastLearn modülündeki alt başlığa bağlantı yoluyla verilmektedir :

BKAY İlkeleri / Kazançlar

Örnek : Exe Halici, İngiltere

Yerel ilgili grupların tam katılımı olmaksızın, kıyı yönetim stratejileri hiç bir zaman başarılı olamaz. Eğer insanlar, bölgelerini etkileyen kararlara dahil edildiklerini hissetmezlerse, siyasi kararları verenlere karşı bir gücenme duygusu taşıyacaklar ve kıyı bölgesini geliştirecek planlara karşı olacaklardır.

1993 yılında, örnek olarak, İngiltere'nin Exe Halici için danışman (müşavir) firma tarafından belirlenen bir yönetim planı, yerel halk tarafından reddedilmiştir. Halk, belirli konularda ve özellikle de Haliç kullanıcılarına sunulacak liman hizmetlerinin ne şekilde fiyatlandırılacağı gibi sorunlarda, 'danışmanların kendi görüşlerini dikkate almadığı' yönünde şikayetlerde bulunmuştu. Bu ise siyasi kararları verenlerin, Haliç için tüm stratejiyi tekrar düşünmelerine ve yerel halktan oluşan birçok yerel çalışma grubunun ortaya çıkmasına yol açmıştı. Sonraki birçok yerel toplantıyı kapsayan geniş bir müzakere (danışma) süreci ile, bölge için herkesi mutlu kılacak yeni bir strateji tasarlanmıştır. Yerleşik halk, halen düzenli olarak yerel sorunları tartışmakta ve kıyı bölgesindeki yaşantılarını geliştirmek için gösterdikleri çabaları koordine etmek için 'Exe Halici Forum'u kurmuşlardır (Avrupa Birliği, çalışmalarını kıyı bölgesine odaklandırmıştır).

Geri