6. BKAY Sürecinde Mevcut Verilerin Etkin Kullanımı

Halkın Katılımı, planlama ve tasarımda oldukça kritik olan ve proje sahasının fiziksel ve biyolojik özellikleri hakkındaki veri setinin artmasına yol açabilir. Bu, araştırmayı gerçekleştiren teknisyenlerce de tespit edilemeyebilir.
Örneğin belirli koşullar altında taşkın olayına maruz bir alan, böyle bir veri artısına konu olabilir. Eğer araştırmalar kurak sezon esnasında yapılırsa, bu durum tespit edilemez.
Bununla birlikte, kuşaklar boyunca aynı proje sahasında yaşayan insanlar, doğru planlama ve tasarım için bir plancının kullanabileceği gerekli taşkın bilgilerini sağlayabilir.
Budd (1999)'a göre; Halkın Katılımı ve danışma, daha geniş bir topluluk ve onların esas sorunları ile ilgili olan " gizli " bilgiyi ortaya çıkarabilmek için bir fırsat olabilir .

Geri