3. Çevre Koruma

RIO DEKLARASYONU'nun 10. maddesi, çevre sorunlarının ele alınmasında halkın katılımını tavsiye etmektedir:

Çevre sorunları uygun bir seviyede, tüm ilgili vatandaşların katılımı ile ele alınabilir. Ulusal seviyede her birey, kendi toplumlarındaki tehlikeli malzeme ve faaliyetleri de kapsayan ve kamu yetkilileri tarafından tutulan çevresel bilgilere uygun bir erişim gücü ile karar verme sürecinde katılma fırsatına sahip olmalıdır. Devletler, verilerin geniş anlamda erişimini sağlayarak, halkın bilgilendirilmesi ve katılımını kolaylaştırmalı ve cesaretlendirmelidir. Düzeltme ve çareleri de kapsayacak şekilde, hukuki ve idari gelişmelere etkin erişim temin edilmelidir .

Ayrıca kamunun fikirleri ile, tamamıyla uygun olmayan gelişmelere direnme gösterilerek, korumaya yönelik kazanımlar elde edilebilir. Buna bir örnek olarak, Ramsar Sözleşmesi'nin Ukrayna'da koruma altına aldığı 'Dnestr' Nehri deltasındaki sulak alanın korunması gösterilebilir.

Örnek: Sulak Alanların Korunması
(Ramsar Sözleşmesi'nin Ukrayna'da koruma altına aldığı 'Dnestr' Nehri Deltası)

Proje başlatıldığı zaman, girişimcileri amaçlarını seçmişlerdi:
-yerel halkın ilgileri, ekosistemin kapasitesi ve 'Dnestr' deltası sulak alanının biyolojik gen havuzunu koruma gerekliliği arasındaki uzlaşmayı bulmak.

Bu genel amacı başarmak için aşağıdaki acil görevler öngörülmüştü:

  • 'Dnestr' Hidroelektrik Santrali yöneticilerini, tesisin göletinden gelecek su ile 'Dnestr' Nehri deltasındaki biyoçeşitliliği destekleyen (veya mümkün olan en az zararı veren) çevreci bir su rejimi ile işletmek konusunda ikna etmek.
  • Sulak alanları azaltan balık üretme havuzlarının ve tarımsal alanların daha fazla genişlemesini durdurmak.
  • 2 kilometrelik nehir koruma bölgesinde tarım ilaçları ve inorganik gübre kullanımını durdurmak, tehlikeli kimyasalların depolarını su koruma bölgesi dışına aktarmak.
  • 'Dnestr' içinde kum-çakıl kazılmasını durdurmak, delta alanındaki ve nehir kıyısı yakınlarındaki depolarını kaldırmak.
  • Nadir bulunan kuş ve memeli türlerine sahip olan Delta'nın en değerli bölümünü korumak için, doğal koruma alanı kurmak.

Uzun-vadeli görevler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

  • Delta'daki zarar gören sulak alanların restore edilmesi için program geliştirilmesi ve uygulanması;
  • " Nizhnednestrovsky " Ulusal Park'ını kurmak;
  • Yerel nüfusun çevre bilincini geliştirmek;
  • Genç nüfus için çevre eğitimi sağlamak;
  • Delta'da ve komşu köylerde ağaç ve çalı dikmek

Geri