Etki Tahmini ve ÇED Raporunun Hazırlanması

Yerel bilgi ve uzmanlar sayesinde kamuoyu; kültürel değerlere göre toplum yapısının ve ihtiyaçlarının tanımlanması örneğinde olduğu gibi, sosyal ve çevresel etkilerin tahmin edilmesinde de yardımcı olabilir.


Kamu ayrıca, önemleri hakkındaki görüşlerin elde edilmesiyle, tüm etkilerin değerlendirilmesine de yardımcı olabilir.


Olumsuzlukları kabul edilebilir seviyede azaltmak için alınan önlemlerin de, kamuoyu açısından önemli bir rolü bulunmaktadır.


Bu aşamadaki bir halkın katılım süreci, geliştirilmiş kalitede ve kabul-edilebilir nitelikte bir ÇED raporuna rehberlik edebilir (EIA Centre, 1995) .

Back