Bilgi Toplanması

'Bilgi Toplanması' süreci; en önemlilerinden biridir. Projenin planlamasındaki ve gerçekleştirilmesindeki başarı; elde edilen verilerin tarafsızlığına bağlıdır.

Bu süreç başlatılmadan önce, ilgili grupların katılmasındaki en iyi yolun ne olduğunun tanımlanması gerekmektedir.

Geri