Bilgi Verilmesi

Bütün proje ve programlar, bilginin kamuya aktarılmasını kapsamaktadır. Olumsuz yönü ise, geri-bildirimi (feedback) sağlamak için en az düzeydeki yetkinliğe sahip bir teknik olmasıdır. Burada sorulabilecek anahtar sorular ise:
Bir mesajı almak için birçok teknik olabilir. Hedef kitleye ve bütçeye bağlı olarak, çok sayıda seçenekten söz edilebilir:

Geri