Rusya konusunda yararlı bilgiler


Enstitü Anahtar sözcükler Bağlantılar
Sınır-ötesi Çevresel Enformasyon Bürosu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma, Yasalar, Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili Örgütler http://spb.ecology.net.ru/entry/index.htm
Ulusal platform "Nature" Çevre, Yasalar http://www.priroda.ru/
Doğal Kaynaklar ve Ekoloji ile ilgili İnternet adresleri dağarcığı Çevre, Yasalar http://list.priroda.ru/index.php

Ekoloji ile ilgili Rusya'daki İnternet Kaynakları. Kısa başvuru kitapçığı

Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma, Yasalar, Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili Örgütler http://www.vernadsky.ru/index.htm
Çevresel Mevzuat Yasalar http://www.ecoline.ru/mc/legis/index.html
Uluslararası Sözleşmeler (Doğa koruma, Biyoçeşitlilik, nesli tükenen türlerin korunması) Yasalar, Belgeler (Rusça'ya çevrilmiş uluslararası politika) http://www.admiral.ru/hp/npin/ifem/l3/l3.htm
Derlenmiş tavsiyeler - HELCOM (Rusça) Yasalar, Belgeler (Rusça'ya çevrilmiş uluslararası politika) http://ecobusiness.narod.ru/private/main5_3_2.html
Doğa koruma. Derlenmiş yasalar ve yönetmelikler Yasalar http://spb.ecology.net.ru/tacis2/tacis/contain.htm
Rusya'daki özel koruma alanları özel koruma alanları http://reserves.biodiversity.ru
Biyoçeşitliliğin Korunması ile ilgili yararlı bilgiler Çevre, Biyoçeşitliliğin Korunması http://www.biodat.ru/index.htm
Çevre Yönetmelikleri Yasalar http://www.nsu.ru/community/nature/lows/proekt.htm

Geri