Yasal Gereklilikler

Bu gereklilikler, halihazır mevzuat tarafından garanti edilmiş ve Avrupa Birliği ülkeleri için bir zorunluluktur.
Mevzuatların ve mekanizmaların, Avrupa Direktifleri ve ulusal mevzuata uyumlu olarak, yasal bir temele sahip olduğunu bilmek önemlidir.

Örneğin, Avrupa Topluluğunun 90/313 numaralı Direktifinde; kamu yetkililerince ve diğer birimlerce tutulan çevresel bilgilere erişimin, yasal bir hak olduğu ifade edilmektedir.

Hazırlanan bir Direktifle de; Halkın Katılımı'nın Çevresel Değerlendirme'nin önemli bir bileşeni olarak, ortaya konulması düşünülmektedir.

Avrupa Topluluğu ayrıca, Danimarka'nın Aarhus kentinde Haziran 1998'de varılan ortak karar olarak;
'Bilgiye Erişim, Halkın Katılımı ve Çevresel Sorunlarda Adalete Erişim Hakkındaki Sözleşme' (Ref: Internet)
ile, bu konudaki desteğini de göstermiştir.

Geri