Suistimal (Kötüye Kullanım):

Halkın görüşlerini dikkate almayan belirli gerekliliklerin yerine getirilmesi veya desteklenmesini hedefleyen bir halk (katılım) kullanımı olup, aşağıdaki hususları kapsar:

« Terapi » (gerçek bilgiye dayanmayan bir yönlendirme):

Kamuoyu (halkın) görüşünü kazanmayı hedefleyen sınırlandırılmış veya güvenilir olmayan bilginin dağıtılması.

Benzetim (simülasyon; sürecin benzerlerini uygulama yolu ile yönlendirme):

Halkın katılımının esas ilkelerine aykırı davranarak, halk toplantılarının veya tartışmaların organize edilmesi:

Ödemeli Katılım (para ile yönlendirme):

Sadece katılımdan bir pay alabilecek veya çıkar sağlayabilecek bireylerin davet edilmesi ve katılımlarına izin verilmesi.

Geri