İzleme

İzleme, hem resmi taleplerde ve hem de pratikte en çok ihmal edilen bir ÇED sürecidir.

Eğer çevresel etkilerin en aza indirilmesi gerçekten düşünülüyor ve gelecekteki proje teklifleri için yapılacak tahminlerin kalitesinde bir iyileşme sağlanmak isteniyorsa, izleme sürecine uymanın çok önemli olduğu anlaşılır.

Çevresel yönetim sistemlerinin artmasıyla birlikte izleme; her ne kadar ÇED ile doğrudan bağlantılı olmasa da, daha bilinen bir süreç olmaya başlamıştır.

İzleme sonuçlarının özenli ve bağımsız olarak incelenmesi sayesinde girişimciye devamlı bir güven verme amacını güden projeler uygulanmaktadır ve bu sebeple de, 'Halkın Katılımı' sürdürülmelidir.

Back